EN
Water & Conflict

Water & Conflict

Zoetwaterschaarste

Beschikbaarheid van water en gewelddadige conflicten

Veel gebieden in de wereld worden vandaag al geconfronteerd met watertekorten -situaties waarin de vraag naar water groter is dan de beschikbaarheid ervan. Het UN 2016 World Water Development Report stelt dat in 2030 de vraag 40% hoger zal zijn dan de beschikbaarheid. Een groeiende wereldbevolking - naar 9 miljard in 2050 - met een hoger verbruik als gevolg van de algemene welvaartsstijging, leidt tot een grotere behoefte aan water: tot 55% hoger volgens de 2030 World Resources Group. Tegelijkertijd verwacht de IPCC dat klimaatverandering zal leiden tot verminderde beschikbaarheid van water of langere droge perioden in verschillende regio's van de wereld.

In het Amerikaanse Presidential Memorandum on Climate Change and National Security van september 2016 zegt president Obama: “Klimaatverandering vormt een belangrijke en groeiende bedreiging voor de nationale veiligheid, zowel in binnen- als buitenland. Klimaatverandering en de gevolgen daarvan beïnvloeden de economische welvaart, volksgezondheid en veiligheid, en internationale stabiliteit.

De gevolgen van toekomstige veranderingen in de wereldbevolking, verstedelijking, economische groei, klimaatverandering, energie- en voedselproductie beïnvloeden maatschappelijke en (geo)politieke betrekkingen, zowel binnen als tussen landen. Kennis van de systeemprocessen en de dynamiek met betrekking tot water is van essentieel belang voor het verkennen van uitvoerbare maatregelen en vermindert mogelijk de impact van veranderingen in de beschikbaarheid van water op het risico van gewelddadige conflicten. Bij Deltares beschikken we over deze geïntegreerde systeemkennis van water en geven daarom gehoor aan de oproep van dit belangrijke maatschappelijke thema.

Om onze waterkennis zo goed mogelijk te positioneren, werken we samen met het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael. We onderzoeken de oorzakelijke mechanismen waardoor veranderingen in de beschikbaarheid van water, hetzij tijdens periodes van droogte of als langetermijnverandering, mogelijk van invloed zijn op het risico van gewelddadige conflicten. Verandering in de beschikbaarheid van water is nooit de enige oorzaak van conflicten maar kan een dreigingsmultiplicator vormen. Samen met het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving, onderzoeken we de wereldwijde impact van toekomstige milieuveranderingen op de beschikbaarheid van water en op conflicten.

Water & Conflict

In 2016 hebben we ons gericht op het ontrafelen van deze oorzakelijke mechanismen en hun onderling verband met het klimaat, klimaatverandering en beschikbaarheid van water ten opzichte van gewelddadige conflicten. Voor dit doel hebben we interactieve dynamische visualisaties toegepast. Onze eerste bevindingen zijn in mei 2016 tijdens de Adaptation Futures-conferentie gepresenteerd. Tijdens het Planetary Security Initiative in december 2016 hebben het PBL en Deltares gezamenlijk een sessie georganiseerd over klimaat, water en conflicten en hoe toekomstige veranderingen heroverweging van hun onderling verband noodzakelijk maken. In 2017 publiceren we de resultaten van deze sessie in een beleidsstuk.

Wij richten ons op inzicht in de verschillende causale paden waardoor veranderingen in de beschikbaarheid van water kunnen leiden tot gewelddadige conflicten, om met deze informatie potentiële toekomstige risicogebieden te bepalen en de effectiviteit van mogelijke interventies te beoordelen.
Dr. Karen Meijer
Deltares Expert Environmental flows
Door de samenwerking met Deltares kunnen we gezamenlijk werken aan het verbinden van kennis over het fysieke systeem met kennis over het sociale en politieke systeem.
Dr. Louise van Schaik
Hoofd Duurzaamheid van Instituut Clingendael

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

  • Clingendael - Netherlands Institue of International Relations
  • Planbureau voor de Leefomgeving
Karen

Wil je meer weten over dit project?

Karen Meijer
Expert Environmental flows
  • +31 (0)88 335 85 37
  • karen.meijer@deltares.nl
0