EN
ThinkHazard!

ThinkHazard!

Zoetwaterschaarste

Wie met ontwikkelingsgeld een school, een haven of een ziekenhuis bouwt, doet dat bij voorkeur op een veilige plek. Om projectleiders bewust te maken en te ondersteunen bij dit soort infrastructurele opdrachten wilde de Global Facility for Disaster Risk Reduction (GFDRR) van de Wereldbank een tool hebben die laat zien of natuurrampen zich kunnen voordoen in het gebied waar de infrastructuur moet worden gebouwd. Kan het gebied worden getroffen door een natuurramp zoals een vulkaanuitbarsting, een cycloon, een aardbeving of watertekorten en droogte? De website ThinkHazard! brengt de kans op het plaatsvinden van deze natuurrampen op wereldschaal in kaart en -nog belangrijker- adviseert hoe projectmanagers de risico’s die met zo’n natuurramp gepaard gaan, kunnen minimaliseren.

ThinkHazard!

ThinkHazard! is een tool en website waar projectmanagers van nieuw te bouwen infrastructuur overal ter wereld sinds mei 2016 kunnen zien voor welke natuurrampen hun projectlocaties gevoelig zijn. Bedoeling is dat zij de consequenties daarvan begrijpen en er vroegtijdig rekening mee kunnen houden in het ontwerp van de projecten.

Deltares heeft sinds 2014 meegewerkt aan de totstandkoming van de tool. In eerste instantie door in kaart te brengen welke indicatoren en welke methodologie moesten worden gebruikt. Daarna leverden we de indicatoren voor drie natuurrampen; rivieroverstromingen, cyclonen en waterschaarste. Tot slot heeft Deltares de beslissingsboom ontworpen die wordt gehanteerd om te kijken of nieuw beschikbare datasets moeten worden opgenomen om de tool -die open source is- actueel te houden en verder te verbeteren.

ThinkHazard!
Wat een uitdaging om de complexe basiskennis die verscholen zit in de tool op een gebruiksvriendelijke manier te vertalen voor niet-experts! Versimpelen zonder concessie te doen aan de inhoud, is zo belangrijk om de boodschap voor het voetlicht te krijgen. Daar worden we steeds beter in.
Sophie Vermooten
Deltares Expert Hydrogeologie
De expertise van Deltares op het gebied van het modeleren van overstromingen en droogte op wereldschaal, in combinatie met het vermogen om technische informatie op een gebruiksvriendelijke manier te vertalen, zijn heel waardevol gebleken in de succesvolle ontwikkeling van de ThinkHazard!-tool
Alanna Leigh Simpson
The World Bank

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

  • World Bank Group
  • BRGM
  • Camp2Camp
Sophie

Wil je meer weten over dit project?

drs. J.S.A. (Sophie) Vermooten
Hydrogeoloog International Business
0