EN
Waterzekerheid MENA

Waterzekerheid MENA

Zoetwaterschaarste

Input voor een Beoordeling Regionale Waterzekerheid MENA

In opdracht van het World Resources Institute (WRI) heeft Deltares in 2016 uitgebreid onderzoek gedaan naar grondwatervoorraden in de MENA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika). Dit onderzoek droeg bij aan een Beoordeling Regionale Waterzekerheid MENA voor de Wereldbank.

Met het PCR-GLOBWB-model dat is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht (UU), berekenden Deltares en de UU twee indicatoren van aan grondwater gerelateerde risico's en de gevolgen daarvan voor een aantal sociaaleconomische aspecten. De twee beoordeelde indicatoren zijn grondwaterstress en grondwaterstandsdaling per provincie tussen 1990 en 2010. Deze resultaten werden gecombineerd met gegevens over het bruto binnenlands product (bbp), de bevolking en het percentage geïrrigeerde landbouw met grondwater om de impact van grondwaterschaarste op elk van deze sociaaleconomische aspecten te kwantificeren.

Waterzekerheid MENA

Met dit project laat Deltares zien dat we over de capaciteit en kennis beschikken om met grote datasets en modelresultaten te werken. Hiermee produceren we zinvolle outputcijfers en voorzien klanten van een gedegen analyse van de resultaten.

Het onderzoek voor de Beoordeling Regionale Waterzekerheid MENA dat door Deltares is gedaan biedt zijn klanten een reeks interessante trends; deze geven duidelijk aan wat de gebieden van huidige of toekomstige zorg zijn. Zo zijn veel provincies in Iran blootgesteld aan hoge en zeer hoge niveaus van grondwaterstress, daalt de grondwaterspiegel in een snel tempo, hebben ze een hoog bbp en een hoge bevolkingsdichtheid. In dit geval is het bbp per hoofd van de bevolking dat wordt getroffen door grondwaterstress niet zo hoog als in landen zoals Bahrein, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Deze Golfstaten zijn ook blootgesteld aan hoge en zeer hoge niveaus van grondwaterstress, maar hun bbp is zeer hoog ten opzichte van het relatief klein aantal inwoners. Hieruit kan worden afgeleid dat grondwaterschaarste waarschijnlijk in de toekomst een belangrijke impact op het bbp per hoofd van de bevolking in de regio zal hebben, als dat nu al niet het geval is.

Waterzekerheid MENA

Op basis van dergelijke gegevens kunnen regionale en internationale leiders conclusies trekken over welke gebieden, zowel nu als in de toekomst, het hardst zullen worden getroffen door grondwaterstress en waar ze hun mitigatie-inspanningen moeten concentreren om de gevolgen te beperken.

Dit project heeft voor relevante internationale organisaties zoals het World Resources Institute of de Wereldbank onze toegevoegde waarde bij het beoordelen van watervoorraden laten zien.
Marta Faneca Sànchez
Deltares Expert Groundwater management
De doorlopende positieve relatie met Deltares stelt ons in staat om onze klanten geavanceerde kennis en oplossingen te bieden op het gebied van waterresources.
Charles Iceland
Aqueduct Director, World Resources Institute

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

  • World Resources Institute
Marta

Wil je meer weten over dit project?

Marta Faneca Sànchez
Expert Groundwater management
  • +31 (0)88 335 71 65
  • Marta.Faneca@deltares.nl
0