EN
Zoetwaterschaarste

Zoetwaterschaarste

Waterschaarste treft meer dan 40 procent van de wereldbevolking en zal naar verwachting stijgen. Meer dan 1,7 miljard mensen leven momenteel in gebieden waar water gebruik hoger is dan beschikbaarheid.

Deltagebieden waar ook ter wereld hebben steeds vaker te maken met nijpende tekorten aan zoet water. Overexploitatie van zoete grondwatervoorraden, klimaatverandering en zeespiegelstijging zorgen voor bodemdaling, verdroging en verzilting. Redenen genoeg om nu te werken een ‘appeltje voor de zoetwater-dorst’. Deltares draagt daar aan bij met slimme oplossingen voor voldoende zoet water voor landbouw-, industriële en drinkwaterdoeleinden van prima kwaliteit wat beschikbaar is op het juiste moment.

Zo ontwikkelden we voor de Wereldbank een tool voor niet-experts die laat zien waar zich natuurrampen zoals watertekorten en droogte voor kunnen doen en vervolgens adviseert hoe het beste om te gaan met deze risico’s. Gebruik makend van onze kennis van systeemprocessen verkennen we de risico’s op gewelddadige conflicten in relatie tot de beschikbaarheid van water in de hoop dat regeringsleiders en veiligheidsdiensten waar ook ter wereld hier hun voordeel mee kunnen doen. Door in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (MENA regio) de relatie tussen het Bruto Binnenlands Product en grondwaterstress in kaart te brengen, wordt duidelijk welke gebieden en hoe groot de bevolkingsgroepen zijn die het hardst worden geraakt in het geval van zoetwaterschaartste.

0