EN

Voorwoord jaarverslag 2016

Onze wereld verandert snel. In 2050 zijn we met 9 miljard mensen. We wonen dan vooral in dichtbevolkte steden, gelegen in delta’s en langs kusten waar het water steeds hoger komt te staan door klimaatverandering. En waar tegelijkertijd steeds minder, veilig zoetwater beschikbaar is. Niet om te drinken, laat staan om de gewassen te telen die nodig zijn om alle monden te voeden.

Ons motto is ‘Enabling Delta Life’. Onze opdracht is wellicht urgenter dan ooit. Wij willen een wezenlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van delta’s over de hele wereld. We hebben daarom ook in 2016 gewerkt aan slimme innovaties en toepassingen waar mens, milieu en maatschappij van profiteren en die de waterveiligheid vergroten, het economisch rendement verbeteren én de natuur ten goede komen. Wij vinden dat we pas écht relevant zijn als onze kennis kan worden verzilverd ten bate van de hele maatschappij. De Sustainable Development Goals van de United Nations zijn daarbij ons focuspunt. Onze inzet is om met onze kennis en innovaties bij te dragen aan een circulaire economie.

Hoe dit concreet vorm krijgt in onze dagelijkse praktijk kunt u lezen in dit jaarverslag 2016. We geven u een indruk van ons werk wereldwijd en het belang ervan voor anderen. Het is geen volledig overzicht. Daarvoor is de lijst met projecten en programma’s te groot. Maar we houden u graag op de hoogte, ook gedurende het jaar, van onze mooie en betekenisvolle werk. U kunt ons daarom volgen op Twitter, LinkedIn, Facebook of Instagram. Velen gingen u inmiddels voor.

Maarten Smits
Maarten Smits
Algemeen directeur
Erik Janse
Erik Janse
Directeur
Ron Thiemann
Ron Thiemann
Directeur
0