EN
Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium

Wettelijk Beoordelings­instrumentarium

Overstromingsrisico's

Beoordeling waterkeringen met nieuwe overstromingskansnormen vanaf 1 januari 2017 mogelijk

In Nederland stellen we strenge eisen aan de sterkte van onze primaire waterkeringen. In de Waterwet is vastgelegd dat de waterkeringbeheerders regelmatig moeten toetsen of hun waterkeringen voldoen aan de norm. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt hiervoor het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI2017) ter beschikking.

Vanaf 1 januari 2017 gelden in Nederland nieuwe normen voor waterkeringen. De nieuwe normen worden uitgedrukt in overstromingskansen en garanderen een basisveiligheid voor iedereen. Er wordt extra bescherming geboden op plaatsen waar bij overstroming sprake is van grote groepen slachtoffers of grote economische schade.

Het WBI sluit aan op de nieuwe normen. Het instrumentarium bestaat uit een ministeriƫle regeling met bijlagen waarin de regels staan beschreven voor het uitvoeren van de beoordeling. Voor de uitvoering van de beoordeling worden onder andere software, schematiseringshandleidingen en technische rapporten ter beschikking gesteld.

Wat doen we in het WBI en wat is het resultaat?

Deltares heeft voor het WBI de technisch inhoudelijke bouwstenen en de software ontwikkeld. Dat is gebeurd op basis van nieuwe kennis, inzichten uit onderzoek en ervaringen met het vorige instrumentarium.

Het succes van het instrumentarium wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van het instrument. De kennis en ervaringen van gebruikers en aanwezige data en gegevens van de waterkering zijn minstens zo belangrijk. Om alvast ervaring op te doen met het nieuwe instrumentarium hebben keringbeheerders en ingenieursbureaus van september tot en met december 2016 geoefend met de bouwstenen en software tijdens een generale repetitie.

De combinatie van nieuwe kennis, het aansluiten op de vernieuwde veiligheidsnormen en de behoefte aan praktijkgereedschap, is wat het WBI uitdagend maakt.
Goaitske de Vries
Deltares Dijkenexpert
Ik durf te zeggen dat zonder Deltares zou het WBI er niet zijn. Daar zit alle kennis en heeft ook de hele ontwikkeling plaatsgevonden.
Roald Laperre
Directeur/ plv Directeur-Generaal Ministerie I&M

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

  • Rijkswaterstaat
Goaitske

Wil je meer weten over dit project?

Goaitske de Vries
Dijkenexpert
0