EN
Dataset wereldwijde overstromingsrisico’s

Dataset wereldwijde overstromings­risico’s

Overstromingsrisico's

Nieuwe dataset voor wereldwijde overstromingsrisico's

Extreme zeewaterstanden – die kunnen zorgen voor desastreuze overstromingen wereldwijd – zijn met meer nauwkeurigheid dan ooit vastgesteld in een onderzoek van Deltares en de Vrije Universiteit Amsterdam (Instituut voor Milieuvraagstukken). De resultaten zijn in juni 2016 gepubliceerd in Nature Communications. De methode draagt bij aan een betere inschatting van de risico’s waaraan de meer dan 600 miljoen bewoners in de laaggelegen kustzone wereldwijd zijn blootgesteld.

Dataset wereldwijde overstromingsrisico’s

Het onderzoek presenteert een mondiale dataset met extreme waterstanden die eens in de 100 jaar voorkomen langs 's werelds hele kustlijn, genaamd de “Global Tide and Surge Reanalyis” dataset (GTSR). GTSR is de eerste mondiale dataset voor de kust die is gebaseerd op een hydrodynamisch computermodel. Op regionale schaal wordt al vaak gebruik gemaakt van hydrodynamische computer modellen bij het berekenen van overstromingsrisico's. Recente technologische innovaties hebben het mogelijk gemaakt om deze methode ook op mondiale schaal toe te passen. Met het Global Tide and Surge Model ontwikkeld door Martin Verlaan van Deltares, zijn waterstanden gesimuleerd voor de periode van 1979-2014. Validatie laat zien dat de gemodelleerde waterstanden zeer accuraat zijn en dat de prestatie van GTSR vergelijkbaar is met die van veel regionale hydrodynamische modellen. De GTSR dataset kan daardoor gebruikt worden voor belangrijk onderzoek naar de maatschappelijke risico’s van overstromingen. GTSR kan ook essentieel zijn voor het beter in kaart brengen van de effecten van zeespiegelstijging. De extreme waterstanden zijn online beschikbaar gemaakt om beleidsmakers te ondersteunen bij het ontwikkelen van geschikte adaptatiestrategieën, zoals het ophogen van dijken.

Toen ik begon te werken aan dit model, werd gezegd het een onmogelijke opdracht was. De afgelopen jaren is echter zoveel rekenkracht beschikbaar gekomen en hebben we ook de mondiale datasets die nodig zijn om deze modellen te draaien.
Martin Verlaan
Deltares expert hydrodynamica
Zolang de wereldbevolking blijft groeien en de zeespiegel blijft stijgen, neemt ook het aantal mensen dat potentieel is blootgesteld aan overstromingen toe. Om dit toenemend risico effectief te bestrijden zijn accurate gegevens over extreme waterstanden essentieel.
Sanne Muis
IVM-VU

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

  • Vrije Universiteit Amsterdam
Martin

Wil je meer weten over dit project?

Martin Verlaan
Expert hydrodynamica
0