EN
New Orleans kiest groene oplossingen

New Orleans kiest groene oplossingen

Nature-based engineering

10 jaar na Katrina samen het urban water plan invullen

Meer dan 10 jaar geleden liet orkaan Katrina een spoor van vernieling achter in New Orleans. Een groot deel van de stad is inmiddels herbouwd en er is een visie neergelegd op het toekomstig waterbeheer voor de stad in het Greater New Orleans Urban Water plan (2013). Dat is ook nodig, want overstromingen door hevige regenval komen er regelmatig voor en door overmatige drooglegging is er op veel plaatsen sprake van serieuze bodemdaling. Veel waterinfrastructuur is aan vervanging toe of, nog beter, aan een upgrade om de klimaatbestendigheid en de leefbaarheid te verbeteren.

Wat hebben we gedaan en wat is het resultaat?

Om die herinrichting van gebieden vorm te geven wil de stad New Orleans en zijn waterschap – de Sewerage and Water Board – samen met bewoners en belangengroepen zoeken naar duurzame, liefst groene of blauwe oplossingen voor de waterproblemen die meerwaarde bieden voor de samenleving. En om dat gezamenlijke ontwerpproces te ondersteunen hebben ze Deltares gevraagd om de Adaptation Support Tool volledig aan te passen aan de situatie in New Orleans en om een aantal facilitatoren te trainen. Die gaan de ontwerpsessies voortaan begeleiden.

De Adaptation Support Tool (AST) is een interactief instrument waarmee beoogde oplossingen worden gekozen en op het computerscherm worden ingetekend, waarna vervolgens op basis van de lokale gegevens globaal de effecten en de kosten worden berekend. Deltares organiseerde ook een aantal workshops waarin werd geleerd hoe de AST te gebruiken. Vervolgens werd als proef op de som een sessie gedaan met lokale bewoners. In 2017 ondersteunt Deltares de AST-sessies in New Orleans.

De AST is oorspronkelijk ontwikkeld in het Climate-KIC Blue Green Dream project en is al enkele malen met succes gebruikt in stedelijke planprojecten. New Orleans is de eerste stad in de USA die gebruik maakt van een eigen versie van dit interactieve instrument.

Met blauw-groene maatregelen kun je zowel de klimaatbestendigheid van de stad versterken als de leefbaarheid. Door bij de planvorming gebruik te maken van de AST komen zowel die fysieke als de sociale resilience goed in beeld.
Frans van de Ven
Deltares Expert Stedelijk Water- en Bodembeheer
De AST helpt ons een beslissing te nemen over welke groene infrastructuur waar aan te leggen en hierover te communiceren met de buurt en huiseigenaren.
Brad Klamer
Sewerage & Water Board of New Orleans
Hiermee krijg je ook mensen betrokken en aan de tafel die niet perse erg technisch zijn, dit helpt je om met de omgeving te overleggen en communiceren.
Colleen McHugh
City of New Orleans, Office of Resilience and Sustainability

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

  • City of New Orleans
  • SUSCO
  • The Water Institute of the Gulf
  • New Orleans Sewerage and Water Board
  • Dana Brown & Associates
  • Deltares USA
Frans

Wil je meer weten over dit project?

dr.ir. F.H.M. (Frans) van de Ven
Stedelijk Water- en Bodembeheer
  • +31 (0)88 335 78 26 / +31 (0)6 51 83 50 10
  • Frans.vandeVen@deltares.nl
0