EN
Nature-based engineering

Nature-based engineering

De jaarlijkse bijdrage van ecosysteemdiensten aan de wereldeconomie wordt geschat op 18 triljoen US dollars.

Innovatieve, natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid, waterzuivering en wateropslag in drukbevolkte deltagebieden, daar gaat het in dit dossier om. Het is inmiddels duidelijk dat zeespiegelstijging, bodemdaling, droogte en periodes van extreme neerslag klimaateffecten zijn waartegen we ons de komende tijd moeten wapenen. En hierbij kunnen we de natuur een handje laten helpen.

Want planten en bomen beschermen onze dijken tegen golfslag, gebieden met vegetatie houden water vast bij droogte of extreme neerslag en hebben een belangrijke rol als het gaat om de waterkwaliteit. En er zijn nog meer voordelen van al dat groen. Bomen en planten houden CO2 vast en zijn belangrijk om de opwarming van de aarde te remmen. Ze verhogen de natuurwaarde van een gebied en zijn een centrale schakel in het ecosysteem.

Ook dit jaar heeft Deltares wereldwijd in projecten gewerkt waar natuurlijke oplossingen zijn gezocht samen met waterbeheerders, stedelijk planologen en onze kennispartners. Het bouwen met de natuur vindt ook internationaal steeds meer weerklank. Nature based engineering speelt in zowel nieuwbouw als restauratie, maar voor beiden is kennis over het (natuurlijke) systeem is een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn.

0