EN
Kusterosie kleine eilanden

Kusterosie kleine eilanden

Klimaatadaptatie

Kleine eilanden ondersteunen tegen kusterosie

Kleine eilandstaten zijn zeer kwetsbaar voor de gevolgen van natuurrampen. Behalve overstromingen door tropische wervelstormen, tsunami's, stormvloeden, extreme regenval en vloedgolven uit rivieren kunnen ook kusterosie en zoutindringing verwoestende gevolgen hebben voor de eilanden. Bovendien is de impact waarschijnlijk nog groter door de invloeden van klimaatverandering en het stijgen van het zeeniveau.

Met het project ‘SimpleCoast’ biedt Deltares kennis en tools aan kleine eilandstaten die moeten leven met de bovenstaande dreigingen. Het doel van SimpleCoast is om de kennis te vergroten bij specifieke groepen en eenvoudige (gratis) tools, leerprogramma's en kennisnotities online beschikbaar te stellen.

Kusterosie kleine eilanden

De betreffende tools zijn hoofdzakelijk bedoeld voor eilanden die hiermee weinig ervaring hebben, of die niet beschikken over voldoende financiële middelen. Meestal zijn lokale overheden, universiteiten en adviseurs bij het project betrokken. Het portal biedt kennis over maatregelen voor kustbescherming en natuurvriendelijke maatregelen die eenvoudig toe te passen zijn en voortbouwen op wat in de natuur beschikbaar is. Naast kennis biedt Deltares ook workshops en trainingen aan. Tijdens deze workshops kijken instructeurs en deelnemers naar de manieren waarop praktische bewakingsprocedures kunnen worden ingesteld en hoe de gegevens en tools zo effectief mogelijk kunnen worden gebruikt. Bovendien leren beleidsmakers hoe ze het beste met de gegeven informatie om kunnen gaan.

SimpleCoast is al toegepast tijdens een trainingssessie van een week op het eiland Sao Tomé, en ter gelegenheid van het Understanding Risk Forum 2016, waar de gehele gemeenschap van kleine eilandstaten van over de hele wereld samenkwam om informatie en ideeën uit te wisselen. Bovendien is SimpleCoast al gebruikt ter ondersteuning van een gevaren- en kustrisicobeoordeling op de Marshalleilanden.

Doordat deze eilanden zo klein zijn, leiden ze onder een grote mate van kennisfragmentatie. Door het ontwikkelen van een platform waarop kennis gedeeld kan worden hopen we dat methodes en tools die zijn ontwikkeld door lokale deskundigen op het ene eiland, een les kunnen zijn voor lokale deskundige op vele andere eilanden.
Alessio Giardino
Deltares expert kustsystemen
De eenvoudige producten van SimpleCoast maken het deskundigen van kleine eilanden mogelijk om zich de verschillende stadia van risicobeoordelingen eigen te maken, waardoor het gemakkelijker wordt om kennis uit te wisselen bij het definiëren van aanpassingsopties.
Nicolas Desramaut
Global Facility for Disaster Reduction and Recovery

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

  • Water Partnership Program
  • Small Island State Resilience Initiative
  • The World Bank
  • SimpleCoast
Alessio

Wil je meer weten over dit project?

Alessio Giardino
Expert kustsystemen
0