EN
Signaleringssysteem Deltaprogramma

Signaleringssysteem Deltaprogramma

Klimaatadaptatie

Signaleringssysteem voor Deltaprogramma Zoetwater

Het Deltaprogramma bevat strategieën om Nederland te beschermen tegen overstromingen en te zorgen voor voldoende zoetwater. Het concept Adaptief Deltamanagement is een van de belangrijkste pijlers van het Deltaprogramma. Dit houdt in het tijdig inspelen op onzekere ontwikkelingen in klimaat en maatschappij: het open houden van opties en het voorkómen van over- of onder investering.

In het Deltaprogramma Zoetwater is adaptief deltamanagement per zoetwaterregio uitgewerkt in adaptatiepaden –een serie van steeds verdergaande maatregelen die is bedoeld om het hoofd te bieden aan een verdrogend klimaat of een hogere watervraag. Aan Deltares is gevraagd om een systeem van signalering te ontwerpen dat tijdig aangeeft dat een volgende stap in zo’n proces moet worden voorbereid.

Signaleringssysteem Deltaprogramma

Om tijdig te kunnen signaleren of er een vervolgactie in gang moet worden gezet is informatie nodig. In 2016 hebben we gewerkt aan een methode voor het identificeren van indicatoren die deze informatie kunnen leveren.

Samen met Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) en betrokkenen uit verschillende zoetwaterregio’s hebben we indicatoren geïdentificeerd en gekeken of deze bruikbaar zijn. Aan de hand hiervan hebben we vijf vragen geïdentificeerd die helpen bij het vinden van indicatoren die een tijdig, betrouwbaar en overtuigend signaal kunnen geven.

De resultaten laten zien dat een combinatie van indicatoren het beste is. Als meerdere indicatoren een signaal afgeven dan is het waarschijnlijker dat er ook echt iets moet gebeuren. Bovendien blijkt dat we in de praktijk vaak kijken naar indicatoren die aansluiten bij de normen en dat zijn vaak extreme waarden. Echter een signaal komt eerder en betrouwbaarder naar voren uit gemiddelde waarden. Zo blijkt de gemiddelde afvoer van de Rijn in het zomerhalfjaar een goede indicator voor het afgeven van een signaal over klimaatverandering.

De aanpak is generiek en kan ook worden gebruikt voor andere deelprogramma’s zoals het Delta Programma Waterveiligheid. In de komende periode gaan we de methode verder uitwerken. Ook gaan we de staf van de Deltacommissaris adviseren over het maken van een signaleringssysteem.

Tijdige en betrouwbare signalen zijn belangrijk voor de implementatie van een adaptief plan.
Marjolijn Haasnoot
Deltares Expert Water resources management and environmental modelling
De zoektocht naar een goed signaleringssysteem voor het nieuwe principe van adaptief deltamanagement is baanbrekend werk, een verkenning van onontgonnen gebied.
Willem Oosterberg
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

  • Rijkswaterstaat
Marjolijn

Wil je meer weten over dit project?

Marjolijn Haasnoot
Expert Water resources management and environmental modelling
  • +31 (0)6 120 78 785
  • Marjolijn.Haasnoot@deltares.nl
0