EN
Colombo beschermen tegen overstroming

Colombo beschermen tegen overstroming

Klimaatadaptatie

Colombo beschermen tegen toekomstige overstromingen

In mei 2016 werd Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka, getroffen door de ergste overstromingen sinds 1989. De aantasting van de opslagcapaciteit van waardevolle waterrijke natuurgebieden (wetlands), illegale nederzettingen en slecht functionerende riolering droegen in hoge mate bij aan de intensiteit van deze overstroming. De Kelani River, grenzend aan het centrum van de stad op het noordoosten, bereikte de tweede hoogste afvoer in 35 jaar. Gecombineerd met ‘doodtij’ leidde dit tot de meest verwoestende overstromingen in bijna drie decennia. In het district Colombo alleen al werden 185.000 mensen getroffen en vonden drie personen de dood.

We ondersteunen de regering van Sri Lanka in het “Metro Colombo Urban Development Project” door een inschatting te maken van de kans op toekomstige overstromingen en een strategie om de risico’s daarvan te verminderen. Het project heeft twee hoofddoelstellingen. Ten eerste het in kaart brengen van de huidige en toekomstige overstromingsrisico in de Colombo Metropolitan Region. Ten tweede om, met het toekomstige landgebruik in Colombo in het achterhoofd, in samenwerking met verschillende stakeholders een strategie te ontwikkelen die het risico op overstromingen vermindert.

Colombo beschermen tegen overstroming

We gebruiken een gedetailleerd hydrodynamisch model van de regio Metro Colombo om het risico op overstromingen in kaart te brengen. Deze gegevens worden gecombineerd met een economische analyse van belangrijke infrastructuur om de mogelijke economische schade bij overstromingen van verschillende soort en omvang in te schatten. Daarnaast versterken we de capaciteit van lokale mensen om dit soort risico-informatie te interpreteren en te beoordelen en om deze informatie mee te nemen in de plannen voor de toekomstige ontwikkeling van het stedelijke gebied. We hebben daar verschillende trainingen en workshops over gegeven. Ten slotte maken we een publiek toegankelijke website (GeoNode FRA4CMR) met daarop een database van alle GIS-informatie uit dit project over overstromingsrisicomanagement.

Het project is een mooi voorbeeld van hoe Deltares overstromingsrisico’s in stedelijk gebied in kaart brengt. Uniek aan deze studie is dat we de kwetsbaarheid van mensen, infrastructuur, gebouwen en de potentiele schade tot op straatniveau hebben gekwantificeerd.
Hans Gehrels
Deltares expert duurzame steden
 
Dit project is van groot belang voor het verminderen van het huidige overstromingsrisico en voor toekomstige grootschalige stedelijke ontwikkelingsinterventies die de overheid zal uitvoeren.
Mr. Suresh
Project Director, Metro Colombo Urban Development Project
 
Het project biedt een goede gelegenheid om de modelleringscapaciteit van SLLRDC te verbeteren en een model voor risicoanalyse en verliesprognose te ontwikkelen voor verschillende overstromingsscenario's.
Mevr. Thushari
Deputy Project Director, Metro Colombo Urban Development Project

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

  • Asian Disaster Preparedness Center
  • Central Engineering Consultancy Bureau of Sri Lanka
  • The World Bank
Hans

Wil je meer weten over dit project?

Hans Gehrels
Expert duurzame steden
0