EN
Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

De risico’s van klimaatverandering zijn ongelijk verdeeld en over het algemeen groter voor kansarme mensen en landen.

Het is voor overheden en bedrijven van groot belang om te weten wat de effecten van klimaatverandering zijn, zowel in omvang als in de gevolgen op lange termijn. En vooral die lange termijn kent veel onzekerheid. Deltares beschikt over de laatste kennis op het gebied van klimaatadaptatie en het omgaan met onzekerheden. Deze kennis is internationaal sterk in ontwikkeling en de toepassing altijd maatwerk.

0