EN
Infra

Infra

Duurzame samenleving en klimaatverandering geeft nieuwe vragen over (water)bouwopgaven en het ontwerpen en beheren van transportinfrastructuur. Hoe zorgen we ervoor dat we zo min mogelijk hinder ondervinden van klimaatverandering en houden we de kosten zo laag mogelijk?

Binnenvaart zet realtime data om in efficiëntie en meerwaarde voor milieu

Binnenvaartschepen worden ‘high tech’ dataverzamelaars. De schepen zullen tijdens de vaart real time data gaan verzamelen waarmee de schippers in de toekomst efficiënter kunnen varen en maximaal gebruik kunnen maken van de ruimte die de vaarweg biedt. Het brandstofverbruik en voorspellingen over waterdiepten en doorvaarthoogten worden in beeld gebracht, zodat de schippers nog beter kunnen inschatten hoeveel lading ze kunnen meenemen. Dit levert een efficiënter gebruik van schepen en vaarweg op en zorgt voor minder CO2-uitstoot. Niet alleen de binnenvaart profiteert; de schepen verzamelen continue gegevens gerelateerd aan bodemligging en waterdiepte. Rivierbeheerders en baggeraars kunnen deze data — in combinatie met riviermodellen — gebruiken bij het onderhoud en het beheer van vaarwegen.

CoVadem (Coöperatieve Vaardiepte- en performancemeting) is een gezamenlijk initiatief van de kennisinstellingen MARIN en Deltares, overheid en bedrijfsleven voor een betrouwbare en moderne data & informatiedienst voor het Europese binnenvaarwegennetwerk ten behoeve van alle vaarwegbeheerders — en gebruikers.

In de afgelopen jaren zijn ruim vijftig binnenvaartschepen uitgerust en getest met de CoVadem data infrastructuur. Met financiering van TKI Logistiek (Dinalog) en bijdrage vanuit de binnenvaartsector zelf, is recentelijk het vervolgproject Co2Vadem+ gestart. Hiermee bouwen we verder aan de betrouwbaarheid en de toepassing van de gemeten sensordata door een tweetal informatiediensten te ontwikkelen: een waterdieptevoorspeller en een brandstofverbruiksmonitor. Met onze rivierkundige kennis en modellen op het gebied van hydrodynamica en morfologie zetten we de gemeten gegevens om naar actuele en enkele dagen vooruit voorspelde waterdiepten en doorvaarthoogten voor het Rijntraject tussen Rotterdam tot Maxau. Daarnaast wordt een brandstofverbruiksmonitor ontwikkeld om het brandstofverbruik als functie van diverse factoren (kielspeling, belading, vaarsnelheid etc.) te analyseren en te presenteren. De twee applicaties zijn belangrijke hulpmiddelen om de binnenvaartondernemer te helpen in het verder optimaliseren van zijn performance.

In een nauwe en prettige samenwerking met kennisinstituut MARIN maken we met het CoVadem initiatief een directe vertaling tussen onderzoek en de marktbehoefte vanuit de binnenvaart. CoVadem is hiermee een prachtig voorbeeld van meerwaarde creëren door rivierkundige kennis te koppelen aan de transport en logistieke sector.
Johan Boon & Rolien van der Mark
Deltares Experts Rivierkunde en Binnenvaart
Door de unieke samenwerking met Deltares zorgen we in CoVadem voor een enorme toename van het inzicht in de interactie met de rivier. Met dat inzicht kunnen we samen veel meer betekenen dan alleen. Zo dragen we samen bij aan treffende services voor scheepvaart, vaarwegbeheer en watermanagement.
Meeuwis van Wirdum
MARIN

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

 • Rijkswaterstaat
 • MARIN
 • Technische Universiteit Delft
 • Autena Marine
 • Bureau Telematica Binnenvaart
 • Danser Group
 • NPRC
 • Heuvelman Groep
 • Shipping Factory
 • ThyssenKrupp Veerhaven
 • BLN Schuttevaer
Infra johan

Wil je meer weten over dit project?

Johan Boon
Expert rivierkunde en binnenvaart
0