EN
Food

Food

De toekomstige waterbeschikbaarheid staat niet op zichzelf. In combinatie met factoren als klimaatverandering en een groeiende wereldbevolking leidt het tot complexe interacties met de voedsel- en energievoorziening

Zeewier

Zeewier is een kansrijk product om de stijgende vraag naar voedsel en energie door de groeiende wereldbevolking op te kunnen vangen. De opbrengst per hectare is, onder de juiste omstandigheden, hoog en er is geen beslag op land, zoetwater of mest voor nodig. De Nederlandse markt voor zeewier staat –zeker waar het gaat om menselijke consumptie - momenteel nog in de kinderschoenen. Maar, onder invloed van Azië — waar zeewierteelt al flink van de grond is gekomen — en kijkend naar de trends voor de toekomst, is het zeer waarschijnlijk dat deze markt snel aantrekt.

Afgelopen jaar deden Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), het Maritime Research Institute Netherlands (MARIN), TNO, Wageningen University & Research (WUR) en Deltares samen onderzoek naar de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven om offshore zeewier te telen op de Noordzee. Onder de juiste omstandigheden bleek daar veel toekomst in te zitten. Vandaar dat de vijf kennisinstellingen samen met het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) een programma zijn gestart die lacunes in kennis en technologie in de zeewierketen –van kweek tot transport en opslag, raffinage en het vermarkten van eindproducten- verder onderzoekt. Dit programma wordt in samenwerking met het bedrijfsleven vorm gegeven.

Ook is de Stichting ‘de Noordzeeboerderij’ opgericht. Hierbij zijn intussen een groot aantal stakeholders aangesloten, zoals kwekers, toeleveringsbedrijven, bancaire instellingen en kennisinstellingen. Deze non-profit organisatie heeft het verwezenlijken van een duurzame zeewiersector in Nederland tot doel.

Deltares werkt in opdracht van Stichting de Noordzeeboerderij aan een zogenoemde Aquacultuur Atlas. Hierin worden voor het hele Nederlandse deel van de Noordzee de randvoorwaarden voor aquacultuur in beeld gebracht, zoals de beschikbaarheid van nutriënten, temperatuurschommelingen, golfbelasting en menselijk gebruik, zoals scheepvaartroutes, parken voor windenergie of beschermd natuurgebied.

Het identificeren en creëren van de juiste randvoorwaarden zoals offshore engineering, draagkrachtmodellering en meervoudig ruimtegebruik, is onze corebusiness. Hiermee hebben wij een fundamentele bijdrage te bieden aan deze in Nederland relatief nieuwe vorm van aquacultuur.
Luca van Duren
Deltares Expert Zee en Kust Systemen
De rol van Deltares was uniek en onmisbaar door de integrale kennis van de zee: kennis van de stromingen en golven én van ecologie. Deze kennis is nodig om de beste locatie te vinden voor zeewierteelt qua nutriënten, maar is ook van belang om de zwaarte van de teeltconstructie te berekenen.
Floris Groenendijk
Programmamanager Zeewier bij de Wageningen Research

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

  • TNO
  • ECN
  • NIOZ
  • Wageningen UR
  • MARIN
  • Technische Universiteit Delft
Food luca

Wil je meer weten over dit project?

Luca van Duren
Expert Zee en Kust Systemen
  • +31 (0)6 20 20 32 43
  • Luca.vanDuren@deltares.nl
0