EN
Verdrinking van de Mekong Delta

Verdrinking van de Mekong Delta

Bodemdaling

Verdrinking van de Mekongdelta door bodemdaling

De Mekongdelta in Vietnam is een vruchtbaar en economische belangrijk gebied in Zuidoost-Azië en wordt ook wel de ‘rice bowl’ van Vietnam genoemd. Het is een van de grootste delta’s in de wereld. Het gebied zakt 1-4 cm per jaar en steeds meer worden de Vietnamezen geconfronteerd met de gevolgen van bodemdaling; vergroting van overstromingsrisico en meer verzilting van het bodem- en oppervlaktewater. Als Vietnam niets doet en op dezelfde voet verder gaat, zullen delen van de delta de komende 30 jaar bijna een meter lager komen te liggen en ligt het gebied voor een groot deel onder zeeniveau.

Sterke bevolkingsgroei en economische ontwikkeling zorgen voor een grote toename van (grond)watergebruik. Onttrekkingen van grondwater voor drinkwater, landbouw en vis- en garnalenkwekerijen, zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de sterke bodemdaling in dit laaggelegen gebied.

Wat doen we in de Mekongdelta en wat is het resultaat?

In 2016 hebben we een eerste 3D grondwatermodel gebouwd dat is in staat is om bodemdaling te berekenen voor de gehele Mekongdelta. Het model is gebaseerd op 25 jaar geologische en geotechnische data, grondwaterstandmetingen en gekalibreerd aan de hand van satellietdata. Het laat zien dat grondwateronttrekkingen een grote driver is voor de bodemdaling in de Mekongdelta. Het is de eerste keer dat een delta van deze grootte is gemodelleerd om bodemdaling te berekenen. Vietnam kan door dit onderzoek bodemdaling meenemen in hun plannen om dit economisch belangrijk gebied klimaatbestendig te maken. De vervolgstap is om het model uit te breiden zodat het gebruikt kan worden om toekomstvoorspellingen te maken. Ook zullen we een extensometer installeren om gedetailleerd en op verschillende dieptes de verticale beweging van de bodem te meten. Hiermee kunnen we achterhalen wat de achterliggende oorzaken zijn voor de daling die we aan het oppervlak hebben. Want naast grondwateronttrekkingen uit de diepere grondlagen zijn er meer bodemdalingsoorzaken zoals o.a. samendrukking door belasting, verlagen van grondwaterstand en oxidatie van veen.

In Vietnam realiseert men zich steeds meer dat bodemdaling een probleem is. Ons bodemdalingsonderzoek sluit heel mooi aan op de plannen die Vietnam nu aan het maken is om de delta klimaatbestendig te maken. Ons onderzoek is een eerste stap om handelingsperspectieven te bieden om bodemdaling te remmen.
Philip Minderhoud
Deltares expert bodemdaling
Als we weten wat de oorzaak is van de bodemdaling in de Mekongdelta en het proces beter begrijpen, kunnen we vervolgens handelingsperspectieven ontwikkelen om bodemdaling aan te pakken.
Hung Van Pham
Director of Center for water resources technologies for the South of Viet Nam

Voor dit project heeft Deltares samengewerkt met de volgende partners:

  • TNO
  • Universiteit Utrecht
  • Dai Hoc Can Tho
Philip

Wil je meer weten over dit project?

Philip Minderhoud
Expert bodemdaling
0