EN
Bodemdaling

Bodemdaling

In slechts 25 jaar is de Mekongdelta van een delta zonder bodemdaling opgeklommen in de top drie van de meest zakkende delta’s.

Overal ter wereld kampen kust- en deltagebieden met bodemdaling en voelen we steeds meer de gevolgen. Na 1000 jaar bodemdaling in Nederland zie je steeds meer plekken waar we tegen het eind lopen van wat het fysieke systeem aankan. In verschillende gebieden, bijvoorbeeld de Mekongdelta, daalt de bodem door menselijk handelen sneller dan de zeespiegel door klimaatveranderingen stijgt. De schade door overstromingen stijgt en de kans op slachtoffers neemt toe. Daarnaast veroorzaakt bodemdaling aanzienlijke economische verliezen zoals structurele schade en hoge onderhoudskosten voor wegen, spoorwegen, dijken, leidingen, en gebouwen.

In veel gebieden ontstaat het besef dat er ingegrepen moet worden. Goede data, innovatieve technieken en (h)erkenning van de bodemdalingsproblematiek zijn nodig om tot doelgerichte strategieën en oplossingen te komen. Het is de ambitie van Deltares om voor bodemdaling een stevige wetenschappelijke basis te creëren en deze wereldwijd toepasbaar te maken in probleemanalyses en voorspellingsmodellen. Hiermee brengen we de gevolgen van bodemdaling in verschillende scenario’s in beeld.

0