EN
2016

Onze wereld verandert snel. In 2050 zijn we met 9 miljard mensen. We wonen dan vooral in dichtbevolkte steden, gelegen in delta’s en langs kusten waar het water steeds hoger komt te staan door klimaatverandering. En waar tegelijkertijd steeds minder, veilig zoetwater beschikbaar is. Niet om te drinken, laat staan om de gewassen te telen die nodig zijn om alle monden te voeden.

Lees verder

Maarten Smits
Maarten Smits
Jaap Kwadijk
Jaap Kwadijk
Karla Peijs
Karla Peijs
Maarten Smits
Algemeen Directeur
Maarten Smits
Jaap Kwadijk
Voorzitter Deltares wetenschapsraad
Jaap Kwadijk
Karla Peijs
Voorzitter Raad van Toezicht
Karla Peijs

De maatschappelijke uitdagingen waar deltagebieden wereldwijd voor staan trekken zich niets aan van een verkaveling van het onderzoeks- en advieslandschap. We onderscheiden vier belangrijke aspecten waar een werkterrein voor een groot deel buiten het ons domein ligt maar inbreng van de Deltares expertise belangrijk is.

0